นายชลอ เขียวฉลัว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
หน้าแรก
Website counter
ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556  >>> คลิกดูรายชื่อที่นี่
 
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

วันที่ 7 เมษายน 2556

มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

วันที่ 11 เมษายน 2556

พิธีทักษิณานุประทานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่รัชกาลที่ 5

วันที่ 22 เม.ย. - 3 พ.ค. 56

เรียนเสริมโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน เวลา 08.30 - 12.00 น.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
นักเรียนระดับชั้น ม.1 เวลา 08.00 น.
นักเรียนระดับชั้น ม.4 เวลา 12.30 น.

วันที่ 5 พฤษภาคม 2556

ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
นักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.5 เวลา 08.00 น.
นักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 เวลา 12.30 น.

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เวลา 07.00 - 16.00 น.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ประกาศสอบราคา

 สอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติ

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. *** เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องสมุด โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องสมุด โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ฝ่ายพัสดุ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๒๘๐-๗๔๕๖ ในวันและเวลาราชการ

>>> รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่(.pdf)

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556

  รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างหลายอัตรา (วุฒิ ป.ตรี)

1. ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาเกี่ยวกับสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีความสามารถเกี่ยวกับการถ่ายรูปภาพ ทำเว็บไซต์ และตัดสติ๊กเกอร์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ติดต่อโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 69 ถ.ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
- สอบถามได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 02-281-9208

 

 

กิจกรรม บ.บ. ปีการศึกษา 2555

ค่ายนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

คอลงสวย น้ำใจ ร่วมใจบวชคลองเปรมประชากร เทิดไท้องค์ราชัน
(วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

โครงการขับขี่ปลอดภัย (Honda Safety Campus 2012)
(วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กฐินหลวง
(วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555
(วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ จังหวัดเพชรบุรี
(วันที่ 14-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

พิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
(วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมรำลึกวันปิยมหาราช
(วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดวงดนตรีโครงการ “Love Say Play”
(วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 6-15 ตุลาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน
(วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาจังหวัดชลบุรี
(วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ “ฝ่าวิกฤตด้วยวิทยาศาสตร์”
(วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

พิธีถวายพระพรฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

โครงการใสสะอาด พอเพียงเพื่อพ่อ สู่สถานศึกษา
(วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมเต้นเพื่อชีวิต (Dance for Life)
(วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมประกวดร้องเพลงวันแม่
(วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

พิธีแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
(วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
(วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

พิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
(วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

วันไหว้ครู
(วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำ ICT
(วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ละครภาษาไทย
(วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
(วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

โครงการปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญา นักเรียนระดับชั้น ม.1
(วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

ปฐมนิทเศนักเรียน ม.1 และ ม.4 (วันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2555)
>>> คลิกดูภาพเพิ่มเติม

>>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด